REGULAMIN JĘZYKOWO TO I OWO

 

 1. Celem działalności Językowo to i owo jest rozwój osobisty oraz poszerzenie kompetencji językowych.
 2. Rodzice i uczniowie potwierdzają, że akceptują poniższe zasady obowiązujące w działalności Językowo to i owo przy ul. Wąskiej 4 w Świdrze.
  1. uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne,
  2. atmosfera jest przyjazna, życzliwa i oparta na wzajemnym zaufaniu,
  3. usługi świadczone są profesjonalnie – klienci mają gwarancję bezpieczeństwa danych i informacji osobistych o procesie rozwoju i edukacji,
  4. zapisy prowadzone są przez gotowy formularz przez cały rok,
  5. na podstawie zgłoszeń formułowane są grupy po decyzji prowadzącego,
  6. dokładny dzień i godzina zajęć ustalane są za porozumieniem obydwu stron,
  7. w celu usprawnienia komunikacji w grupie tworzone są czaty grupowe. Służą one tylko wymianie informacji,
  8. wszelkiego rodzaju wątpliwości rozwiązujemy bezpośrednio z prowadzącym
  9. rozwiązanie współpracy może nastąpić z obu stron z zachowaniem miesięcznego okresu,
  10. w placówce obowiązuje zmiana obuwia w przeznaczonym na to pomieszczeniu.
 3. Regulamin płatności za usługi Językowo to i owo:
 4. Płatność gotówką lub przelewem na konto firmowe.
 5. Płatność z dołu 5 dni po otrzymaniu rozliczenia miesięcznego.
 6. Rozliczenie miesięczne wysyłane jest na początku kolejnego miesiąca,
 7. W razie nieobecności na zajęciach grupowych pobierana jest opłata w wysokości 25 zł od osoby.
 8. Zajęcia indywidualne odwołane na 24h przed rozpoczęciem nie podlegają opłacie. Jeśli są odwołane w czasie krótszym przed zajęciami, pobierana jest opłata 50% ceny indywidualne.
 9. Zajęcia mogą być odwołane z przyczyn niezależnych, po stronie prowadzącego.